Zbór Białystok

Pliki MP3

"O poświęceniu się"- Leszek Krawczyk

 

"Zagrożenia czasów ostatecznych"- Leszek Krawczyk

 

"O nawróceniu"- Krzysztof Czerniak

 

"Nieprzyjaźń ze światem"- Łukasz Miller

 

"Kolosan 3 rozdział" - Michał Targosz

 

"Pieśń o ciszy" - Adam Organek

 

"5 typów ludzi w Tysiącleciu"- Rafał Purwin

 

"O gorszeniu się" - Henryk Purwin

 

"Uzdrowienie opętanego"- szkoła prorocza-Dawid Organek

 

"Skazani na reagowanie"- Adam Organek

 

"Historia naszych pieśni"- Andrzej Sobolewski

 

"Saul, Dawid, Salomon"- Rafał Purwin

 

"Kozły i owce"- Jeremiesz Purwin

 

"Rozważania o ewangelii"- Andrzej Sobolewski

 

"Przykład Abrahama i Lota"- Marek Sikora - pielgrzym

 

"Pokarm Boży"- Marek Sikora - pielgrzym

 

"O ofiarach"- szkoła prorocza-Andrzej Purwin

 

"Bądźmy jednomyślni i pokorni"- Henryk Purwin

 

"Świadkowie Boga" - Jeremiasz Purwin

 

"A gdy było około szóstej godziny..."- Michał Targosz

 

"Osiem przymierzy Boga" - Jeremiasz Purwin

Wykład "Co głosić i jak głosić"- Piotra Mrzygłoda, dostępny jest dla braci po zgłoszeniu na maila Ex-plorator@tlen.pl

"Czyste serce"- Daniel Szarkowicz

 

"Tajemnica Chrystusowa"- Walenty Bywalec

 

"Na drodze do Kanaanu"- Piotr Krajcer

 

"List Chrystusa do zborów"- Adam Potempa

 

"Dwie piękne reguły Boże"- Paweł Lipianin

Br. J. Purwin - List do Filipian


Br. M. Targosz


Br. A. Purwin - szkoła prorocza - Jedność


Br. Paweł Lipianin - Łagodność


Br. Daniel Kaleta - Przypowieść o dwóch synach


Br. J. Purwin - Jozafat


Br. Józef Zabój - Krew nowego przymierza


Br. Jeremiasz Purwin - Trzeci dzień


Br. Rafał Purwin - Oczyszczenie


Br. A. Nowak - Dozwolenie na zło a miłość w zborze


Br. D. Fil - szkoła prorocza - Estera obrazem na Oblubienicę


Br. A Organek - O osądzaniu


Br. Piotr Krajcer - pielgrzym - Historia Rut


Br. Piotr Krajcer - pielgrzym - Szukanie woli Bożej

Ciemnoszyje 2011 - Br. Adam Kubic

Ciemnoszyje 2011 - Br. Jan Knop

Ciemnoszyje 2011 - Br. Tomasz Sygnowski

Ciemnoszyje 2011 - Br. Krzysztof Nawrocki - wykład do chrztu

Ciemnoszyje 2011 - Br. Marek Dziewoński

Ciemnoszyje 2011 - Br. Jan Ciechanowski

CIEMNOSZYJE 2010 - Br. Leszek Szarkowicz

CIEMNOSZYJE 2010 - Br. Radosław Siewniak

CIEMNOSZYJE 2010 - Br. Franciszek Olejarz

CIEMNOSZYJE 2010 - Br. Oliwier Kwarciak

Ciemnoszyje 2009 - Br. Mirosław Suchanek

Ciemnoszyje 2009 - społeczność

Ciemnoszyje 2009 - Br. Andrzej Sobolewski - wykład do chrztu

Ciemnoszyje 2009 - Br. Franciszek Olejarz

Ciemnoszyje 2009 - Br. Regis Liberda

Ciemnoszyje 2009 - Br. Jan Ciechanowski

Ciemnoszyje 2009 - Br. Walenty Bywalec

Ciemnoszyje 2009 - Br. Paweł Dąbek

 
CIEMNOSZYJE 2007 WYKŁAD BRATA PIOTRA KRAJCERA


CIEMNOSZYJE 2007 WYKŁAD BRATA DANIELA IWANIAKA


CIEMNOSZYJE 2007WYKŁAD BRATA JANA CIECHANOWSKIEGO


CIEMNOSZYJE 2007 WYKŁAD BRATA FRANCISZKA OLEJARZA


CIEMNOSZYJE 2007 WYKŁAD DO CHRZTU BRATA MIROSŁAWA SUCHANKA


CIEMNOSZYJE 2007 WYKŁAD BRATA ZDZISŁAWA KOŁACZA


CIEMNOSZYJE 2007 WYKŁAD BRATA JANA KNOPA


CIEMNOSZYJE 2007 WYKŁAD BRATA SŁAWOMIRA FLORCZAKA


Ciemnoszyje 2006 - zebranie kwartalne - Br. Michał Targosz - Życie z Bogiem a szara codzienność


Ciemnoszyje 2006 - zebranie kwartalne - Br. Piotr Litkowicz


Ciemnoszyje 2006 - Br. Daniel Iwaniak


Ciemnoszyje 2006 - Br. Paweł Dąbek


Ciemnoszyje 2006 - Br. Piotr Tyc


Ciemnoszyje 2006 - Br. Walenty Bywalec


CIEMNOSZYJE 2005 WYKŁAD BRATA JANA CIECHANOWSKIEGO


CIEMNOSZYJE 2005 WYKŁAD BRATA WALENTEGO BYWALCA


CIEMNOSZYJE 2005 WYKŁAD BRATA PAWŁA DĄBKA


CIEMNOSZYJE 2005 WYKŁAD BRATA DANIELA IWANIAKA


CIEMNOSZYJE 2005 WYKŁAD BRATA PAWŁA KOZŁOWSKIEGO


CIEMNOSZYJE 2005 WYKŁAD BRATA FRANCISZKA OLEJARZA

 

CIEMNOSZYJE 2005 WYKŁAD BRATA MIROSŁAWA SUCHANKABr. R. Purwin - Pokój

Br. D. Organek - szkoła prorocza - Barnaba

Br. A Organek - Czy jesteście z nich

Br. A Purwin - szkoła prorocza - Odpuszczajcie winy wasze

Br. A. Organek - Królewska zasada miłości

Br. Daniel Fąferko - Społeczność w zborze

Br. R. Purwin - 80 piętro

Br. M. Targosz - Co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne

Br. A. Organek - Wonność w Betanii

Br. A. Sobolewski - Droga do życia

Br. A. Organek - Faryzeusz i celnik

Br. A. Purwin - szkoła prorocza - Modlitwa

Br. J. Zub

Br. J. Purwin - Dobre obyczaje

Br. A Organek - Nic nie umieć, tylko Jezusa

Br. J. Purwin - Formuła chrztu

Br. J. Purwin - Wykład do pamiątki

Br. W Bywalec - Pozyskiwanie brata swego

Br. W.Bywalec -gość-Rozwój duchowy a doktryna

Br. M. Lasek - Powstanie państwa Izrael

Br. M. Targosz - Cisza w życiu chrześcijanina

Br. M. Targosz - Społeczność samotności

Br. M. Dziewoński - gość - Zaliczony do przestępców

Br. H. Purwin - Jak wydobywać dobre uczynki

Br. J. Purwin - Serce czyste stwórz we mnie

Br. J. Purwin - Czy jestem Badaczem Pisma Świętego


Br. J. Purwin - Jedzenie i picie ciała i krwi Jezusa


Br. J. Purwin - Młodzieżowe listopad 2009 - Pożądliwość


Br. J. Purwin - Wiara i wiedza względem chronologii


Br. R. Knop - pielgrzym - Ukaż mi Panie chwałę twoją


Br. R. Knop - pielgrzym - Wartość nauki


Br. T. Kupski - młodzieżowe - Jozue


Br. M. Lasek - Ambicja


Br. M. Lasek - Gdzie jest baranek


Br. K. Makarzec - młodzieżowe - Trafny wybór


Br. M. Lasek - Wiara


Br. M. Targosz - Gałąź winogron


Br. A. Organek - Jezus poręczycielem Nowego Przymierza


Br. A. Organek - Nie bójcie się


Br. A. Organek - Odpuść mam nasze winy


Br. D. Organek - szkoła prorocza - Kwas obmowy


Br. A. Purwin - szkoła prorocza - Kahal


Br. A Purwin - szkoła prorocza - Cuda w naszym życiu


Br. A. Purwin - szkoła prorocza -Umywajcie nogi i czuwajcie


Br. J. Purwin - Proroctwo Jonasza


Br. J. Purwin - Miłość w życiu chrześcijanina


Br. J. Purwin - młodzieżowe - Trzy przypowieści


Br. J. Purwin - Wybór braci starszych


Br. R. Purwin - Baranek dla rodziny


Br. R. Purwin - Pasterze


Br. R. Purwin - Siła zbawienia


Br. R. Purwin - Świątynia


Br. R. Purwin - Sztorm na morzu


Br. R. Purwin - Pierwsza miłość


Br. R. Purwin - Młodzieżowe listopad 2009


Br. A. Sobolewski - Zwiastowanie Chrystusa


Br. S. Sroka - Pokój cz.1


Br. S. Sroka - Pokój cz.2


Br. Ł. Szatyński - Czasy Pogan


Br. Ł. Szatyński - Ofiara Kościoła


Br. Ł. Szatyński - Pomazanie duchem świętym


Br. Ł. Szatyński - Sąd


Br. Ł. Szatyński - Szarańcza


Br. Ł. Szatyński - Wykonało się


Br. M. Targosz - Przykazanie


Br. M. Targosz - Słowa


Br. M. Targosz - Witryna zła


Br. M. Targosz - Wykład do pamiątki


Br. J. Zub - Panowanie nad językiem


Br. J. Zabój - gość - Ofiara Baranka


Br. M. Sikora - Czas ochłody


Br. R. Purwoin - Bądź mocny i nie opuszczaj rąk


Br. A. Purwin - Działanie Ducha Świętego


Br. A. Organek - Duch Święty


Br. J. Purwin - Kozioł Azazela


Br. A. Organek - Mąż wegług Bożego serca