Rozważania doktrynalne PDF

Drodzy bracia i siostry

Społeczność nasza wywodzi się z reformacji chrześcijaństwa dokonanej przez Charlesa T.Russella na przełomie XIX i XX wieku. Wniósł on niezwykle silne "Światło" do zrozumienia P.Św. oraz Planu Bożego. Mimo wielu rozłamów po jego śmierci, uważamy się za jego kontynuatorów. Wiemy, że nie wszystko zostało przez niego wyjaśnione w sposób bezsporny. Z upływem lat "ścieżka sprawiedliwych, jak światłość jasna, która im dalej tym mocniej świeci aż do dnia doskonałego"
Przyp.4;18. Jesteśmy zobligowani do korygowania swoich poglądów i obroną przed "rozcieńczaniem Słowa Bożego". Powinniśmy to robić szanując się wzajemnie "jedni drugich uważając za ważniejszych od siebie"Filip.2;3

Teksty w formie plików PDF proszę przysyłać na adres e-mailowy  Ex-plorator@tlen.pl